China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

 

ATV12变频器

0.18 到 4 KW 灵巧型矢量变频器

ATV 12 具有易于安装 (基于即插即用原理)、结构紧凑、集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其特别适合于简单工业机械或一些民用设备。

ATV12变频器
   • 26 products available

    • 最佳价格
     ATV12H018F1 Schneider Electric 图片

     ATV12H018F1

     变频器 ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 100..120V - 1ph
    • 最佳价格
     ATV12H018M2 Schneider Electric 图片

     ATV12H018M2

     变频器 ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 200..240V - 1ph
    • 最佳价格
     ATV12H018M3 Schneider Electric 图片

     ATV12H018M3

     变频器 ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 200..240V - 3ph
    • 最佳价格
     ATV12H037F1 Schneider Electric 图片

     ATV12H037F1

     变频器 ATV12 - 0.37kW - 0.55hp - 100..120V - 1ph - 带散热片
    • 最佳价格
     ATV12H037M2 Schneider Electric 图片

     ATV12H037M2

     变频器 ATV12 - 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 1ph - 带散热片
    • 最佳价格
     ATV12H037M3 Schneider Electric 图片

     ATV12H037M3

     变频器 ATV12 - 0.37kW - 0.55hp - 200..240V - 3ph - 带散热片
    • 最佳价格
     ATV12H055M2 Schneider Electric 图片

     ATV12H055M2

     变频器 ATV12 - 0.55kW - 0.75hp - 200..240V - 1ph - 带散热片
    • 最佳价格
     ATV12H075F1 Schneider Electric 图片

     ATV12H075F1

     变频器 ATV12 - 0.75kW - 1hp - 100..120V - 1ph - 带散热片
    • 最佳价格
     ATV12H075M2 Schneider Electric 图片

     ATV12H075M2

     变频器 ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 1ph - 带散热片
    • 最佳价格
     ATV12H075M3 Schneider Electric 图片

     ATV12H075M3

     变频器 ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 3ph - 带散热片